Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία ως η σύγχρονη «εκκλησία του δήμου»

Ένας απώτερος στόχος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι να τονώσει το αίσθημα δημοκρατικότητας των πολιτών και την συμμετοχή τους στα κοινά και στην χάραξη πολιτικών αποφάσεων τόσο σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η στιγμή της πολιτικής ωριμότητας ίσως να μην αργήσει πολύ να έρθει στην Ελλάδα και να αποτελέσει εφαλτήριο για την εισχώρηση της συμμετοχής στα κοινά σε καθημερινή βάση.
Κοιτώντας προς το παρελθόν μπορούμε να δημιουργήσουμε το μέλλον, το δρόμο για την δημοκρατικότητα μας την έδειξαν οι αρχαίοι προγονοί μας με την περίφημη αθηναϊκή δημοκρατία . Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της δημοκρατίας ήταν η «εκκλησία του δήμου». 
[Wikipedia] "Η Εκκλησία του Δήμου ήταν η κύρια δημοκρατική συνέλευση στην αρχαία Αθήνα, και πραγματοποιούνταν στο λόφο της Πνύκας, στην Αγορά ή στο Θέατρο του Διονύσου. Η συνέλευση ήταν ανοιχτή σε όλους τους άρρενες πολίτες (που είχαν πολιτικά δικαιώματα) με ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών, και καθιερώθηκε από τον Σόλωνα το 594 π.Χ.. Κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. έως και 43.000 Αθηναίοι πολίτες συμμετείχαν στη διαδικασία των αποφάσεων της Αθηναϊκής δημοκρατίας. Η συνέλευση ήταν αρμόδια για γενικά θέματα της πόλης, αλλά και για την κήρυξη του πολέμου, τις επιλογές στρατιωτικής στρατηγικής, και της εκλογής στρατηγών και άλλων ανώτερων αξιωματούχων. Η Εκκλησία συνερχόταν σε 4 τακτές συνεδριάσεις στη διάρκεια κάθε πρυτανείας, άρα 40 φορές το χρόνο. Η πρώτη από τις 4 συνεδριάσεις κάθε πρυτανείας λεγόταν "κυρία Εκκλησία". Ωστόσο, γίνονταν και έκτακτες συνεδριάσεις (σύγκλητοι). Οι εργασίες άρχιζαν νωρίς το πρωί και τελείωναν με τη δύση του ηλίου. Αρμόδιος ήταν ο επιστάτης των πρυτάνεων, ο πρόεδρος της συνεδρίασης. Τον βοηθούσαν ένας κήρυκας κι ο γραμματέας της Βουλής. Η ημερήσια διάταξη για την εκκλησία του δήμου γινόταν από την Βουλή. Οι ψηφοφορίες γινόντουσαν με ανάταση του χεριού. Δικαίωμα λόγου είχαν μόνο Αθηναίοι πολίτες."
Αν αναδιαμορφώναμε εξ ‘αρχής αυτό το σύστημα στα σύγχρονα πρότυπα δημοκρατικότητας με τέτοιο τρόπο ώστε ζητήματα που μας αφορούν άμεσα να μπορούν με μία σύγχρονη μορφή δημοψηφίσματος να ελέγχονται από τους πολίτες. Οι εκλογικοί αντιπρόσωποι θα έχουν την κοινή γνώμη των πολιτών σε μια σειρά από πολιτικά ζητήματα είτε θετική είτε αρνητική θα συνδέεται στενά η πολιτική τους πρόθεση. Μια μεγαλόπνοη ιδέα θα ήταν να τοποθετηθούν μηχανήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε κάθε πλατεία των ελληνικών πόλεων. Οι πολίτες θα μπορούσαν επί καθημερινής άποψης να καταθέτουν την ψήφο τους γιατί όχι και ιδέες για την επίλυση σημαντικών ζητημάτων. Θα δημιουργούσαμε ένα δίκτυο από απόψεις και ιδέες από όλη την Ελλάδα που χρήσιμα συμπεράσματα θα έβγαιναν μέσω στατιστικών αναλύσεων. Οι πολιτικοί θα είχαν άλλο ένα «εργαλείο» στα χέρια για την βελτίωση της ζωής στην Ελλάδα αλλά και οι πολίτες με το ίδιο «εργαλείο» θα μπορούσαν να ελέγχουν τους πολιτικούς ως προς την διαμόρφωση της πολιτικής τους. Ακολουθώντας τον δρόμο που μας έδειξαν οι πρόγονοι μας θα δημιουργούσαμε μια σύγχρονη εκκλησία του δήμου εδραιώνοντας και διασπείροντας την δημοκρατία πιο πολύ από ποτέ…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου